Gladsaxe Musik- og billedskole

Gladsaxe Musik- og billedskole tilbyder musikundervisning indenfor flg. områder:

Musik og bevægelse - for elever i børnehaveklasse
Musikalsk forskole - for elever i 1. Klasse
Musikalsk værksted - for elever i 2. Klasse

Musik- og billedskolens tilbud til børn i skolealderen er tilrettelagt i samarbejde med skoler og SFO, så undervisningen så vidt muligt ikke kolliderer med SFO'ernes planlagte faste aktiviteter.
Selvom undervisningen foregår inden for børnenes "SFO tid" opfordres forældrene til at følge med i hvad der sker til undervisningen.

Undervisningen foregår efter skoletid i musik- og billedskolens egne lokaler på Telefonvej 8, eller på kommunes og enkelte private skoler.

Musikskolens program beskriver de enkelte områder nærmere, og der oplyses om de praktiske forhold vedrørende tilmelding, priser etc. 

Bente Lindved er, som Buddinge Skoles kontaktlærer til musikskolen, parat til at assistere elever og forældre med yderligere oplysninger om musikskolen. Programmet for musikskolen uddeles til alle elever før sommerferien.

 
Se yderligere oplysninger på Gladsaxe Kommunes hjemmeside på
http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=14424