Ungdommens Uddannelsesvejledning

Pr. 1. august 2004 trådte en ny lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv i kraft.  Den hidtidige skolevejledning blev overtaget af Ungdommens Uddannelsesvejledning og etableret i UU-centre.  UU-Nord er ét af disse centre og har hovedkontor på Rustenborgvej 3 i Lyngby.

 

Vejledning i skolen

I 6.-10. klasse får eleverne vejledning på skolen.

 

I 6. klasse påbegyndes arbejdet med uddannelsesbogen i samarbejde med  klasselæreren og UU-vejlederen. Uddannelsesbogen er betegnelsen for den læringsproces, hvor eleven afklarer sine kompetencer og på forskellig vis dokumenterer denne proces og dens resultater.

 

I 8. – 10. klasse tilbyder vejlederen råd og vejledning om fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder. Vejlederen tilbyder også forskellige aktiviteter, bl.a. praktik og uddannelsesbesøg. Praktikpladser findes i samarbejde med hjemmene. Uddannelsesbogen indgår i de samtaler, eleven har med UU-vejlederen og danner udgangspunkt for den uddannelsesplan, som eleven ved slutningen af skoletiden skal udarbejde ved valget af ungdomsuddannelse. Uddannelsesplanen sendes sammen med tilmeldingen til den ønskede ungdomsuddannelse.

 

I samarbejde med klasselæreren vurderer UU-vejlederen, hvor meget vejledning hver enkelt elev har brug for. Eleverne kan altså godt opleve, at nogle får flere samtaler og måske kommer i mere praktik end andre.

 

Vejledningen bygger på undervisningen i faget uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (uea), som er obligatorisk på 1.-10. klassetrin.  UU-vejlederne bistår klasselærerne og lærerteamene med ideer til undervisningen i uea.

 

Vejledning af unge

Alle 16 – 25 årige, der har forladt skolen og bor i kommunen kan få vejledning og rådgivning vedrørende uddannelse og beskæftigelse.

Unge, der er mellem 16 og 19 år, vil blive kontaktet af UU-Nord, hvis de ikke er under uddannelse og er uden arbejde. 

Unge mellem 19 og 25 år kan henvende sig til UU-Nord for at få vejledning om valg af uddannelse og beskæftigelse.

 

På Buddinge Skole hedder skolevejlederen Julie Kragh Christiansen og træffes på tlf.nr. 51 39 32 14

 

UU-Nord
Rustenborgvej 3
Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 96 96 96
Web: uu-nord.dk
E-mail: [email protected]