Velkommen til Buddinge Skole

 
Buddinge Skole er en folkeskole i Gladsaxe Kommunes og vi har omkring 650 elever fordelt på primært tre spor og en gruppeordning. Skolen er en arkitektonisk smuk skole bygget i
rødemursten i 1980 og med en ny tilbygning, Galaxen, fra 2001. Skolen er i ét plan (undtaget Galaxen) og opdelt i 5 fløje med hver 4-5 klasselokaler og et fælleslokale. På Galaxen har Gruppeordningen til huse. Derudover råder skolen over gode faglokaler og et pædagogisk servicecenter med tilhørende it og med tidssvarende it-arbejdspladser til en hel klasse. Ligeledes har vi et stort og alsidigt udvalg af teknologisk-udstyr, og vi har active-boards i tæt ved alle klasser.
Skolen har gode udendørs faciliteter, bl.a. mange små nybyggede legepladser og en stor fodboldbane på græs.
Skolen ligger i et boligområde bestående af såvel enfamilieshuse som etagebyggeri, tæt på Kildebakkens S-tog og mange buslinier.

Skolens organisering

Buddinge Skole er organiseret i selvstyrende teams, som er beskrevet i ”En skole på vej”, som er en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.
Det er en skolehverdag, hvor bl.a. samarbejde, fællesskab og fleksibilitet er nøglebegreber. Teamet omkring en klasse/klassetrin har en meget central rolle i skolen. Her udarbejdes årsplaner, planlægges undervisning og udvikles nye organisationsformer for undervisningen, f.eks. fleksibel holddannelse.
De enkelte lærerteams beslutter selv, hvornår og i hvilket omfang grundskemaet skal brydes op, og der skal arbejdes med tværfaglige projekter i klassen eller på
hele klassetrinnet.
 
På Buddinge Skole har vi i skoleåret 2012-13 startet et skoleudviklingsprojekt med at implementere PALS, der strækker sig over tre år.

Læreren er faglig og personlig rådgiver for den enkelte elev. Læreren skal i tæt samarbejde med forældrene opsætte mål for og med eleven og foretager løbende en evaluering af denne målsætning.
Skoleledelsen gennemfører teamsamtaler for at bakke op om og give muligheder for denne udvikling.
2 gange 2 dage om året holder vi samtaledage med alle elever, hvor der sættes nye mål og evalueres på de gamle.