Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2013:  647 elever
 • Samlet elevtal pr. 02-11-2017:  710 elever 

 • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter i 2017/2018 udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 25,4 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,1 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 20,5 elever pr. klasse
 •  
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Antal l�rere

Opgørelse over antallet af lærere:
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01.08.2013:  63

      Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale