Profil

P�dagogiske principper

Skolebestyrelsen på Buddinge Skole har vedtaget principper for følgende områder:

 • Principper for godkendelse af undervisningsmidler
 • Principper for specialundervisning
 • Principper for lejrskoler
 • Principper for arbejdets tilrettelæggelse
 • Principper for anvendelse af deletimer
 • Principper for vikardækning
 • Principper for skole-hjem samarbejde
 • Principper for netetik
 • Principper for sponsorstøtte

Du har mulighed for at læse mere om Buddinge Skoles principper og retningslinier under menupunktet Informationer/principper

 

 

 

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag:
 
Humanistiske fag
 • Dansk
 • Engelsk
 • Historie
 • Kristendomskundskab
 • Samfundsfag
Naturfag
 • Matematik
 • Natur/teknik
 • Geografi
 • Biologi
 • Fysik/kemi
 
Praktisk/musiske fag
 • Idæt
 • Musik
 • Billedkunst
 • Håndarbejde
 • Sløjd
 • Hjemkundskab
 • Klassens tid
 
Tilbudsfag og anden frivillig undervisning:
 • Tysk
 • Fransk
 • Kor

Evaluering af kvalitet

 
 

Eventuelle s�rlige undervisningstilbud

 

Skolens regler og normer for elevernes opf�rsel

Regler for elevernes opførsel
 

Oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler